Sofrologie - Geniet van de rust in geest en lichaam

floral-decor

Sofrologie, iedereen kan het. Hoe vind je die innerlijke stilte, die balans? Via oefeningen voor geest en lichaam. Je werkt aan je ademhaling, concentratie, relaxatie en waarneming – individueel of in groep.

Lichaam

Ontdekken: Lichaamstaal

Verwerven: Fysiek welzijn

Geest

Ontdekken: Innerlijke dialoog

Verwerven: Positieve dialoog – Loskoppeling

Emoties

Ontdekken: Bewustzijn

Verwerven: Sereniteit

Capaciteiten en waarden

Ontdekken: (H)erkenning

Verwerven: Versterking

Luisteroefening

Tijdens de lessen van Alfonso Caycedo (grondlegger van de sofrologie) en zijn dochter Natalia, werd de vraag gesteld “Hoe kan ik sofrologie tot in de huiskamer brengen”. Mij antwoord hierop was, ik maak luisteroefeningen. Deze luisteroefeningen zijn gebaseerd op de originele (schematische) protocols van Prof. Dr. Alfonso Caycedo. Deze worden nauwgezet gevolgd teneinde de kwaliteit van de oefeningen te vrijwaren

Met dank aan Dr.Koen Van Rangelrooij (directeur SOFROCAY) voor de constructieve feedback teneinde van de luisteroefeningen een kwalitatief werkinstrument te maken, die voldoen aan de kwaliteitsnormen gepatenteerd door SOFROCAY.

Training van het individu in zijn totaliteit

Winst op fysiek vlak

  • Diepe ontspanning
  • Lichamelijk welzijn

Winst op mentaal vlak

  • Verbetering van de concentratie
  • Positieve gedachten

Winst op emotioneel vlak

  • Betere beheersing van je emoties
  • Sereniteit, plezier

Ontwikkeling van de capaciteiten en waarden

  • Vrijheid, verantwoordelijkheid, waardigheid…