Wat is sofrologie?

with

Listen & Change

Sofrologie is een persoonlijke trainingsmethode die gebaseerd is op ontspanningstechnieken en je lichaam en geest activeren. Haar doel is het versterken van een algemene positieve houding. Ze heeft een actief effect op het beheersen van stress en negatieve gevoelens. Het regelmatig beoefenen van deze methode laat toe om – op een autonome manier én met respect voor ieders persoonlijkheid – de eigen vaardigheden te optimaliseren.
Sofrologie werd in de jaren 60 ontwikkeld door Dr. Alfonso Caycedo, een Spaanse neuropsychiater.

Op de volgende websites vind je meer info over de Caycediaanse Sofrologie

Doeltreffendheid Sofrologie

De doeltreffendheid van het programma “Welzijn & Sofrologie`` wetenschappelijk aangetoond.

De Internationale Academie voor Caycediaanse Sofrologie in Barcelona (Sofrocay) wilde de effectiviteit van het “Welzijn & Sofrologie” programma wetenschappelijk aantonen.

In een gezondheidscentrum in Barcelona, onder leiding van dokter Natalia Caycedo, voorzitter van Sofrocay, en professor Antoni Bulbena, houder van de leerstoel psychiatrie aan de Autonome Universiteit van Barcelona, werden deelnemers willekeurig verdeeld in 2 groepen. Eén groep volgende het programma “Welzijn & Sofrologie” terwijl de andere groep een programma gebaseerd op fysieke en mentale gezondheidsaanbevelingen volgende.

De studie toonde aan dat een gestructureerd dynamisch ontspanningsprogramma van vier weken (welzijn en sofrologie) effectief is om angst- en depressiesymptomen te verminderen bij eerstelijns patiënten met matige en hoge angstniveaus.

Klik hier voor meer info